BIPePUAPRODO
menu

Szczycieński Bieg Niepodległości już 6.11.2016!

2016-11-04 08:42:47 (ost. akt: 2016-11-04 12:26:10)

10:00 - Szkoły podstawowe, Szkoły gimnazjalne 11:00 - Jazda na rolkach 11:15 - Marsz na kijkach 12:00 - Bieg Główny

„Mały Szczycieński Bieg Niepodległości”:


Zapisy w dniu startu pod warunkiem, że będą wolne numery startowe w godz. 8:30 – 9:30. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać dokument ze zdjęciem ( paszport, legitymacja). Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie.


Jazda na rolkachUczestnicy zgłoszeni drogą elektroniczną mają zapewniony pakiet startowy, jeżeli odbiorą go w dniu startu w biurze zawodów w godz. 9:00 – 10:00. Zapisy w dniu startu pod warunkiem, że będą wolne numery startowe w godz. 10:00- 10:30 Zawodnik podczas weryfikacji ( zapisów) musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) oraz kartę zgłoszeniową z oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie.

Marsz na kijkachUczestnicy zgłoszeni drogą elektroniczną mają zapewniony pakiet startowy, jeżeli odbiorą go w dniu startu w biurze zawodów w godz. 8:30 – 10:00. Zapisy w dniu startu pod warunkiem, że będą wolne numery startowe w godz. 10:00 - 10:30. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), oraz kartę zgłoszeniową z oświadczeniem, Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie

Bieg Główny „Szczycieński Bieg Niepodległości"Zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną mają zapewniony pakiet startowy, jeżeli dokonali opłaty startowej na konto i posiadają dowód wpłaty, odbiorą go w dniu startu w biurze zawodów w godz. 8:00 - 11:00. Zapisy możliwe w dniu startu w godz. 11:00- 11:30 pod warunkiem dokonania opłaty startowej 40.00 zł w biurze zawodów, wówczas pakiet startowy bez koszulki i medalu –które zostaną dosłane w terminie późniejszym. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać: dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), dowód opłaty startowej na konto organizatora. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w biegu.