BIPePUAPFacebookRODODeklaracja dostępności
menu

O nas

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie jest jednostką budżetową pozostającą w strukturze organizacyjnej Powiatu Szczycieńskiego. Utworzone z dniem 1 stycznia 2000 roku koordynuje działania w dziedzinie kultury fizycznej, wykonuje zadania zakresu sportu, turystyki i rekreacji wynikające z zadań własnych, zadań zleconych, a także przejętych w wyniku porozumień ze stowarzyszeniami, organizacjami sportowymi i środowiskowymi.


PCSTiR działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. Nr 91 poz. 578 z poz. zm.)
- Statutu Powiatu Szczycieńskiego.
- Statutu i regulaminu PCSTiR oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.