BIPePUAPFacebookRODODeklaracja dostępności
menu

KOMUNIKAT 9/2019 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych

2019-04-25 10:38:47 (ost. akt: 2019-04-25 10:41:14)

„Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych”, odbędą się zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych W – M SZS na rok 2018/2019

Termin – 9 Maja 2019 r. godz. 9.00
Miejsce – Stadion Leśny (ul Ostrołęcka)
Odprawa – 9.00


CZWÓRBÓJ KONKURENCJE:
- bieg na 60 m
- rzut piłką palantową
- bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców
- skok w dal ze strefy (dla całego zespołu)
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców; reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt (6 chłopców) ur. w 2006 r. i młodszych. Szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców.
Wymagane dokumenty:
1. Ważna legitymacja szkolna!!!
2. Lista uczestników (2 egz. z SRS) podpisane przez dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego .
Szkoła, która nie złoży legitymacji szkolnych, listy uczestników nie zostanie dopuszczona do zawodów.
Uwaga!!!
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach 89 624-86-15
do dnia 6.05.2019r.
Przypominamy Szkołom o konieczności rejestracji i zgłoszenia do zawodów przez system SRS: www.srs.pl
do dnia 6.05.2019r.
Organizator:
Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie