BIPePUAPFacebookRODODeklaracja dostępności
menu

Bieg Niepodległości 2016-informacje

2016-09-19 10:48:31 (ost. akt: 2016-11-02 14:07:20)

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji zaprasza do udziału w "Biegu Niepodległości" 06.11.2016

Zapisy do Biegu Głównego

1. Elektronicznie zapisy do biegu głównego na adres: www.superczas.pl
do dnia 22.10.2016.r
2. Zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną mają zapewniony pakiet startowy, jeżeli dokonali opłaty startowej na konto i posiadają dowód wpłaty, odbiorą go w dniu startu w biurze zawodów w godz.8:00 - 11:00.
3. Liczba miejsc ograniczona 300 osób.
4. Zapisy możliwe w dniu startu w godz.11:00- 11:30 pod warunkiem dokonania opłaty startowej 40.00 zł w biurze zawodów, wówczas pakiet startowy bez koszulki i medalu –które zostaną dosłane w terminie późniejszym.
5. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać: dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), dowód opłaty startowej na konto organizatora
7. Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w biegu.
8. Pakiet startowy zawiera:
- numer startowy
- koszulka organizatora
- chip

Zapisy do Małego Szczycieńskiego Biegu Niepodległości

1. Elektronicznie zapisy do biegu głównego na adres: www.superczas.pl
2. do dnia 22.10.2016.r
3. Liczba miejsc ograniczona :

Kat. I 100 osób.
Kat. II 140 osób /50 dz.+ 50 chł/
Kat. III 140 osób/50 dz. + 50 chł./

4. Zapisy w dniu startu pod warunkiem, że będą wolne numery startowe w godz. 8:30 – 9:30 Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać dokument ze zdjęciem ( paszport, legitymacja).
5. Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie.
6. Zawodnicy osobiście odbierają numery startowe

Zapisy do marszu na kijkach

1. Elektronicznie zapisy do marszu na kijkach na adres : www.superczas.pl
do dnia 22.10.2016.r
2. Uczestnicy zgłoszeni drogą elektroniczną mają zapewniony pakiet startowy, jeżeli odbiorą go w dniu startu w biurze zawodów w godz.8:30 – 10:00.
3. Liczba miejsc ograniczona 50 osób.
4. Zapisy w dniu startu pod warunkiem, że będą wolne numery startowe
w godz. 10:00 - 10:30
5. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja)
6. Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem, Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną
zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie.
7. Pakiet startowy zawiera:
- numer startowy
- koszulka organizatora – gdy wcześniej dokonają zapisu elektronicznego w terminie do
22.10.2016

Zapisy do jazdy na rolkach

1. Elektronicznie zapisy do jazdy na rolkach na adres: www.superczas.pl do dnia 22.10.2016.r
2. Uczestnicy zgłoszeni drogą elektroniczną mają zapewniony pakiet startowy, jeżeli odbiorą go w dniu startu w biurze zawodów w godz.9:00 – 10:00.
3. Liczba miejsc ograniczona 30 osób.
4. Zapisy w dniu startu pod warunkiem, że będą wolne numery startowe
w godz. 10:00- 10:30
5. Zawodnik podczas weryfikacji ( zapisów) musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja)
6. Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie.
7. Pakiet startowy zawiera:
- numer startowy
- koszulka organizatora - gdy wcześniej dokonają zapisu elektronicznego w terminie do
22.10.2016

Mały Szczycieński Bieg Niepodległości:
1. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać dokument ze zdjęciem ( paszport, legitymacja).
2. Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
4. Osobiście odbierają numer startowy

Marsz na kijkach i jazda na rolkach:
1. Mogą startować zawodnicy, którzy mają ukończone w dniu 06.11.2016r. 18 lat Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie.
2. Zawodnik podczas weryfikacji ( zapisów) w biurze zawodów musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja)
3. Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
5. Uczestnicy startują w koszulkach organizator.

Bieg Główny „ Szczycieński Bieg Niepodległości”

1. W Biegu Głównym mogą startować zawodnicy, którzy mają ukończone w dniu 06.11.2016r.
18 lat. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę obojga opiekunów prawnych do udziału w biegu.
2. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać: dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja),dowód opłaty startowej na konto organizatora
3. Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie .
5. Uczestnicy startują w koszulkach organizatora.Zgoda Rodziców (Opiekunów Prawnych)
Pobierz: zgoda-rodzicow-8070.docx

Regulamin, program imprezy sportowej
Pobierz: regulamin-i-program-imprezy-sportowej-7158.docx