BIPePUAPFacebookRODODeklaracja dostępności
menu

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

2016-10-24 08:13:44 (ost. akt: 2016-10-24 08:23:15)

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2016 r.

I. CEL
- popularyzacja biegów jako najtańszej i najatrakcyjniejszej formy rekreacji
- wyłonienie najlepszych biegaczy województwa warmińsko – mazurskiego
II. GOSPODARZ :
 Gimnazjum w Świętajnie
III. ORGANIZATOR:
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie
IV. Współorganizatorzy:
 Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
 Urząd Gminy Świętajno
V. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniu 27 października 2016 r. /czwartek/ o godz. 10.30 na terenie przyległym do Gimnazjum w
Świętajnie przy ul. Młodzieżowej 2.
VI. UCZESTNICTWO
W zawodach mają prawo startu uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, dopuszczeni
przez lekarzy szkolnych do zajęć wychowania fizycznego. Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie
telefonicznie przypuszczalnej ilości zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach.
Zgłoszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. pod nr tel./fax.: 89 624 86 15.
Osoba odpowiedzialna kol. Jerzy Cimoszyński kom. 515 138 527.
Program zawodów:
10.30 – uroczyste otwarcie zawodów
Szkoły Podstawowe
11.00 – 10 x 600 m dziewcząt (rocznik 2004 i młodsze)
11.30 – 10 x 800 m chłopców (rocznik 2004 i młodsi)
Gimnazja
12.00 – 10 x 800 m dziewcząt (rocznik 2001 i młodsze)
12.40 – 10 x 1000 m chłopców (rocznik 2001 i młodsi)
Szkoły Ponadgmnazjalne
13.10 – 10 x 1000 m dziewcząt (uczennice szkół dziennych)
13.40 – 10 x 1200 m chłopców (uczniowie szkół dziennych)
14.30 – zakończenie zawodów
Uwagi końcowe:
Przepisy zawodów znajdują się w Regulaminie Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2016/2017.
Listę zawodników według wzoru zamieszczonego na stronie W-M SZS: www.szs.olsztyn.pl należy złożyć przed rozpoczęciem zawodów u organizatora zawodów. Każda ze startujących osób powinna mieć czytelnie wypełnioną kartę startową.

Komunikat do pobrania:
of-szbp-7846