BIPePUAPFacebookRODODeklaracja dostępności
menu

Biegowe Grand Prix Powiatu Szczycieńskiego

2017-03-08 09:19:53 (ost. akt: 2017-03-14 11:17:33)

Regulamin Biegowego Grand Prix Powiatu Szczycieńskiego

Patronat:
Starosta Szczycieński Jarosław Matłach

Cel:
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu
2. Promocja walorów przyrodniczych Powiatu Szczycieńskiego
3. Integracja środowiska biegowego Powiatu Szczycieńskiego

Organizatorzy:
1. Klub Biegacza Jurund
2. Nadleśnictwo Wielbark
3. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
4. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

Koordynator Grand Prix – Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
Adres: 12-100 Szczytno
Ul Lipperta 10
Tel (89) 6248615; 515138526

Do Grand Prix zalicza się następujące biegi
1. 9.04.2017r II Mazurski Bieg na Kulce k/ Szczytna 12,5 km
2. 4.06.2017r III Szczycieńska Dycha Juranda w Olszynach k/Szczytna 11,0 km
3. 8.07.2017 II Bieg o Złotą Babę Dźwierzucką 9,3 km
4. 10.09.2017r. Bieg Leśnika - Wielbark 10,0 km
5. 5.11.2017r V Szczycieński Bieg Niepodległości 5,2 km

Za poszczególne biegi wchodzące w skład Grand Prix w pełni odpowiadają są organizatorzy poszczególnych biegów. Każdy z biegów regulowany jest na mocy odrębnego regulaminu biegu.

Udział w Klasyfikacji Grand Prix mogą wziąć:
- Zameldowani na terenie Powiatu Szczycieńskiego
- Pracujący w Powiecie Szczycieńskim/podanie miejsca pracy/
- Uczniowie szczycieńskich szkół /legitymacja szkolna lub studencka/
Ogłoszenia wyników cyklu Grand Prix ukażą się sukcesywnie po każdym biegu na stronach internetowych organizatorów oraz w prasie lokalnej.
Podsumowanie i ogłoszenie cyklu Grand Prix odbędzie się w ciągu 2 tygodni na specjalnym spotkaniu, o czym wcześniej zainteresowani zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną.
Udział w Grand Prix jest bezpłatny i potrzebna jest tylko zgoda, deklaracja o przystąpieniu do tej klasyfikacji.

Biegacze na podstawie zajętych miejsc w poszczególnych biegach otrzymają regulaminem określoną ilość punktów. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów decydować będą wyższe miejsca w całym cyklu biegów.
Do punktacji końcowej Grand Prix pod uwagę brane będą punkty zdobyte w 4 biegach (najwyżej punktowanych dla zawodnika) z 5 proponowanych biegów.


Kategorie:
1. Open K i M
2. Wiekowe
K:18-29 M:18-29
K:30-39 M:30-39
K:40-49 M:40-49
K:50-59 M:50-59
K:60+ M:60+

Punktacja w zależności od zajętego miejsca:
I.m -100 pkt
II.m- 95 pkt
III.m – 90 pkt
IV.m – 85 pkt
V.m - 80 pkt
VI.m – 85 pkt
Od VII.m co miejsce to trzy pkt mniej.
Od XXXI.m po 1 pkt

Zawodnicy w kat. Open nie będą brani pod uwagę przy wyróżnianiu w kat. Wiekowej.
Wyróżnienia dla 6 zawodników i zawodniczek w kat. Open
W kat. Wiekowych po 3 zawodników i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kat. Uczestnicy Grand Prix wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ukazanie wizerunku uczestników biegów.
Dane osobowe oraz wizerunek uczestników z poszczególnych biegów będą przekazywane przez organizatorów w celu opracowania rankingu Grand Prix, oraz dla potrzeb promocji biegania i dokumentowania zawodów przez organizatorów, podmioty współorganizujące i sponsorów.
W sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy cyklu biegów Grand Prix.