BIPePUAPRODO
menu

Biegowe Grand Prix Powiatu Szczycieńskiego

2018-03-08 14:28:25 (ost. akt: 2018-03-14 07:56:54)

Regulamin Biegowego Grand Prix Powiatu Szczycieńskiego

Patronat:
Starosta Szczycieński Jarosław Matłach

Cel:
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu
2. Promocja walorów przyrodniczych Powiatu Szczycieńskiego
3. Integracja środowiska biegowego Powiatu Szczycieńskiego

Organizatorzy:
1. Klub Biegacza Jurund
2. Nadleśnictwo Wielbark
3. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
4. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

Koordynator Grand Prix – Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
Adres: 12-100 Szczytno
Ul. Lipperta 10
Tel (89) 6248615; 515138526

Do Grand Prix zalicza się następujące biegi :
1. 8.04.2018r III Mazurski Bieg na Kulce k/ Szczytna 12,5 km
2. 17.06.2018r IV Szczycieńska Dycha Jurunda w Lipniku k/Szczytna 12,0 km
3. 7.07.2018r. III Bieg o Złotą Babę Dźwierzucką 9,3 km
4. 9.09.2018r. Bieg Leśnika - Wielbark 10,0 km
5. VI Szczycieński Bieg Niepodległości 5,2 km

Za poszczególne biegi wchodzące w skład Grand Prix w pełni odpowiadają są organizatorzy poszczególnych biegów. Każdy z biegów regulowany jest na mocy odrębnego regulaminu biegu.

Udział w Klasyfikacji Grand Prix mogą wziąć:
- Zameldowani na terenie Powiatu Szczycieńskiego
- Pracujący w Powiecie Szczycieńskim/podanie miejsca pracy/
- Uczniowie szczycieńskich szkół /legitymacja szkolna lub studencka/

Ogłoszenia wyników cyklu Grand Prix ukażą się sukcesywnie po każdym biegu na stronach internetowych organizatorów oraz w prasie lokalnej. Udział w Grand Prix jest bezpłatny i potrzebna jest tylko zgoda, deklaracja o przystąpieniu do tej klasyfikacji. Podsumowanie i ogłoszenie wyników cyklu Grand Prix odbędzie się na specjalnym spotkaniu, o którym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowanie drogą telefoniczną lub e-mailową. Każdy zawodnik, który wystartuje co najmniej w jednym biegu zostanie sklasyfikowany. Biegacze na podstawie zajętych miejsc w poszczególnych biegach otrzymają regulaminem określoną ilość punktów. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów decydować będą wyższe miejsca w całym cyklu biegów.

Do punktacji końcowej Grand Prix pod uwagę brane będą punkty zdobyte w 4 biegach (najwyżej punktowanych dla zawodnika) z 5 proponowanych biegów.

Kategorie:
1. Open K i M
2. Wiekowe
M:18-29 K:18-29
M:30-39 K:30-39
M:40-49 K:40-49
M:50-59 K:50-59
M:60+ K:60+

Punktacja w zależności od zajętego miejsca:
I.m -100 pkt
II.m- 95 pkt
III.m – 90 pkt
IV.m – 85 pkt
V.m - 80 pkt
VI.m – 75 pkt
Od VII.m co miejsce to trzy pkt mniej.
Od XXXI.m po 1 pkt

Zawodnicy w kat. Open nie będą brani pod uwagę przy wyróżnianiu w kat. Wiekowej.
Wyróżnienia dla 6 zawodników i zawodniczek w kat. Open
W kat. Wiekowych po 3 zawodników i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kat. Uczestnicy Grand Prix wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ukazanie wizerunku uczestników biegów. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników z poszczególnych biegów będą przekazywane przez organizatorów w celu opracowania rankingu Grand Prix, oraz dla potrzeb promocji biegania i dokumentowania zawodów przez organizatorów, podmioty współorganizujące i sponsorów.
W sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy cyklu biegów Grand Prix.

regulamin-biegowego-grand-prix-powiatu-szczycienskiego-2018-16601